AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ

YLEISESITTELY

Säännöt

Kouvolan Aikuiskoulutussäätiön tarkoituksena on ylläpitää ja tukea ammatillista aikuiskoulutusta ensisijaisesti Kouvolassa ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla Kaakkois-Suomessa. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö ylläpitää aikuiskoulutusta järjestäviä ammatillisia oppilaitoksia joko suoraan tai omistamansa osakkuusyhtiön kautta Kouvolassa. Säätiö tukee aikuiskoulutusta järjestämällä sitä tukevaa ja siihen läheisesti liittyvää palvelu-, tutkimus- ja työtoimintaa. Säätiö voi jakaa apurahoja.

Strategia

Strategiamme 2022–2026 mukaan Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö

· Säätiö viestii monipuolisesti ja ajankohtaisesti, kehittää säätiön ja aikuisopiskelijoiden keskinäistä yhteistyötä ja luo säätiölle mahdollisuuksia vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa ensisijaisesti Kouvolassa, mutta mahdollisuuksien mukaan myös muualla Kaakkois-Suomessa.

· Säätiö seuraa tutkimustietoa ja yhteiskunnan muutoksia aikuisopintojen ja työllisyyden suhteen.

· Säätiö tukee, ylläpitää ja tekee yhteistyötä mm. Kouvolan Ammattiopisto Oy:n sekä Rautatiealan oppimiskeskuksen ja Kymsoten kanssa. Tällä toiminnalla tuetaan Kaakkois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä, työyhteisöjen kehittämistä, edistetään ammattitaitoisten työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista sekä edesautetaan aikuisopiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja työurien kehittymistä.

· Säätiö ehkäisee työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia toimintakykyyn, vahvistaa elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja vähentää syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan sekä jatkopolkuihin mm. joko opintoihin tai työelämään.

Hallitus

Puheenjohtaja
Mikko Jokinen

Jäsenet
Raimo Hovi
Titta Kyöstilä
Mika Päivelin
Toni Rautjoki

Esittelijänä hallituksen kokouksissa toimii asiamies Anneli Savolainen.

Tilintarkastaja
Janne Virtanen, KHT, JHT