Aikuiskoulutussäätiö

YLEISESITTELY

Säätiön toiminta-ajatuksena on ylläpitää ja tukea ammatillista aikuiskoulutusta ensisijaisesti Kouvolassa ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla Kaakkois-Suomessa. Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi säätiö ylläpitää aikuiskoulutusta järjestäviä ammatillisia oppilaitoksia joko suoraan tai omistamansa osakkuusyhtiön kautta Kouvolassa. Säätiö voi jakaa apurahoja.

Arvot

RIIPPUMATTOMUUS: Olemme itsenäinen päätöksentekijä.

JATKUVUUS: Olemme ylpeitä juuristamme, vaikka katse onkin tiukasti tulevaisuudessa ja toimintamme jatkuvassa kehittämisessä.

LUOTETTAVUUS: Toimintamme perustuu kokemustietoon ja asiantuntijuuteen. Toimimme avoimesti ja olemme reilu yhteistyökumppani.

YHTEISÖLLISYYS: Edistämme ja toteutamme merkityksellistä ja tasa-arvoista yhdessä tekemistä, jonka tavoitteena on asiakkaamme hyvinvointi ja voimavarojen lisääntyminen.

AITOUS: Kohtaamme jokaisen omana itsenään. Jokaisessa on hyvää, jonka päälle rakennetaan yksilöllinen polku kohti tulevaisuutta.

Säätiö haluaa olla Pohjois-Kymenlaaksossa tunnettu ja merkittävä yhteistyökumppani.  Säätiö huomioi sosiaaliset, ympäristölliset ja eettiset näkökohdat toiminnassaan kuten ympäristön suojelun, työntekijöiden hyvinvoinnin ja yhteisön tukemisen.

HALLITUS

Puheenjohtaja
Mika Päivelin

Jäsenet
Mia Niemi-Aho
Titta Kyöstilä
Mikko Jokinen
Toni Rautjoki

Esittelijänä hallituksen kokouksissa toimii asiamies Anneli Savolainen.

Tilintarkastaja
Janne Virtanen, KHT, JHT