Aikuiskoulutussäätiö

YLEISESITTELY

Missio eli toiminta-ajatus

Säätiö ylläpitää ja tukee ammatillista aikuiskoulutusta ensisijaisesti Kouvolassa ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla Kaakkois-Suomessa. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö ylläpitää aikuiskoulutusta järjestäviä ammatillisia oppilaitoksia joko suoraan tai omistamansa osakkuusyhtiön kautta Kouvolassa. Säätiö tukee aikuiskoulutusta järjestämällä sitä tukevaa ja siihen läheisesti liittyvää palvelu-, tutkimus- ja työtoimintaa. Säätiö voi jakaa apurahoja.

Arvot

RIIPPUMATTOMUUS: Olemme itsenäinen päätöksentekijä.

JATKUVUUS: Olemme ylpeitä juuristamme, vaikka katse onkin tiukasti tulevaisuudessa ja toimintamme jatkuvassa kehittämisessä.

LUOTETTAVUUS: Toimintamme perustuu kokemustietoon ja asiantuntijuuteen. Toimimme avoimesti ja olemme reilu yhteistyökumppani.

YHTEISÖLLISYYS: Edistämme ja toteutamme merkityksellistä ja tasa-arvoista yhdessä tekemistä, jonka tavoitteena on asiakkaamme hyvinvointi ja voimavarojen lisääntyminen.

AITOUS: Kohtaamme jokaisen omana itsenään. Jokaisessa on hyvää, jonka päälle rakennetaan yksilöllinen polku kohti tulevaisuutta.

Visio eli mitä tavoittelemme

Säätiö on Pohjois-Kymenlaaksossa tunnettu ja merkittävä yhteistyökumppani.  Säätiö huomioi sosiaaliset, ympäristölliset ja eettiset näkökohdat toiminnassaan kuten ympäristön suojelun, työntekijöiden hyvinvoinnin ja yhteisön tukemisen.

Strategia 2022-2026

  • Säätiö viestii monipuolisesti ja ajankohtaisesti, kehittää säätiön ja aikuisopiskelijoiden keskinäistä yhteistyötä ja luo säätiölle mahdollisuuksia vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa ensisijaisesti Kouvolassa, mutta mahdollisuuksien mukaan myös muualla Kaakkois-Suomessa.
  • Säätiö seuraa tutkimustietoa ja yhteiskunnan muutoksia aikuisopintojen ja työllisyyden suhteen.
  • Säätiö tukee, ylläpitää ja tekee yhteistyötä mm. Kouvolan Ammattiopisto Oy:n sekä Rautatiealan oppimiskeskuksen ja Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa. Tällä toiminnalla tuetaan Kaakkois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä, työyhteisöjen kehittämistä, edistetään ammattitaitoisten työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista sekä edesautetaan aikuisopiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja työurien kehittymistä.
  • Säätiö ehkäisee työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia toimintakykyyn, vahvistaa elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja vähentää syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan sekä jatkopolkuihin mm. joko opintoihin tai työelämään.

HALLITUS

Puheenjohtaja
Mikko Jokinen

Jäsenet
Raimo Hovi
Titta Kyöstilä
Mika Päivelin
Toni Rautjoki

Esittelijänä hallituksen kokouksissa toimii asiamies Anneli Savolainen.

Tilintarkastaja
Janne Virtanen, KHT, JHT