Ryhmät

Esimerkkejä ryhmätoiminnastamme:

  • Jännittäjäryhmä, jossa tutustutaan jännittämisen taustatekijöihin ja etsitään keinoja jännityksen lieventämiseksi
  • Mielenterveyden ensiapu® 1-koulutus, jossa tutustutaan mielenterveyteen voimavarana ja saadaan keinoja mielenterveyden edistämiseksi
  • Mielenterveyden ensiapu® 2-koulutus, jossa saadaan tutkittua tietoa mielenterveyden häiriöistä