Apurahat

Apurahojen myöntäminen

HAKUAIKA

Apurahojen haku on avoinna 8.4.-5.5.2024 klo 16 asti ja apurahaa voivat hakea aikuisopiskelijat ja aikuisopintoja järjestävien yhteisöjen henkilöstö sekä oppilaitokset kertaluonteista oppimisympäristöjen kehittämistä varten. Päätökset apurahojen hakijoista pyritään tekemään toukokuun 2024 aikana.

Vuoden 2024 apurahojen syksyn haku ajoittuu syys-lokakuulle ja toteutetaan sähköisenä hakuna verkkosivujemme kautta osoitteesta www.aikuiskoulutussaatio.fi.

HAKUOHJEET

Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö myöntää apurahoja kymenlaaksolaisille tai Kymenlaaksossa opiskeleville aikuisopiskelijoille ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle toisen asteen ammatillisen perustutkinnon, ammattitukinnon tai erityisammattitutkinnon suorittamista varten sekä opiskelijavaihtoa tai ammatillisen opettajan täydennyskoulutusta varten.

Apurahaa haetaan ennalta ilmoitettuina hakuaikoina ja maksetaan pääsääntöisesti puoliksi ennakkona ja puoliksi opintojen päättyessä tutkintotodistus esittämällä. Opiskelijalle myönnettävän apurahan suuruus vaihtelee 300 – 600 euron välillä. Säätiö hallitus päättää jaettavan apurahan kokonaismäärän suuruuden etukäteen vuosittain.

Alla olevan verkkolomakkeen tietojen lisäksi tarvitaan liitekohtaan vapaamuotoinen hakemus PDF-muotoisena. Tutkintotodistukset, CV:t ym. tarvittavat liitteet pyydetään erikseen niiltä hakijoilta, jotka ovat edelleen mukana apurahojen myönnön viimeisessä vaiheessa.

Apuraha ei ole verollista tuloa opiskelun ja kulujen kattamisen osalta. Säätiöltä tai rahastolta, sekä esim. rekisteröidyltä yhdistykseltä saadut stipendit, opintoapurahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin verovelvollisen verovuonna 2024 saamien kaikkien stipendien, muiden apurahojen, opintorahojen ja palkintojen yhteenlaskettu määrä ylittää kulujen vähentämisen jälkeen 26.269,46 euroa.

Myöntämisen perusteet ja määrät päätetään vuosittain. Samalle henkilölle voidaan myöntää apuraha kerran viidessä vuodessa. Hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa. Hakemus tulee lähettää koulutuksen alussa tai viimeistään kuukauden sisällä valmistumisesta.

VINKKEJÄ APURAHAHAKEMUKSEN TEKEMISEEN

1. Tarkista, että hakijalle asetetut ehdot täyttyvät

2. Tarkista, millaista hakemusta edellytetään

3. Kaikki tarvittavat tiedot tulee täyttää hakemukseen

4. Vastaa kysymyksiin, älä viittaa vain liitteisiin

5. Hakemusta täydennetään tutkintotodistuksilla, CV:llä jne. erikseen pyydettäessä

7. Tarkista, että vapaamuotoinen hakemus on mukana

8. Ole selkeä ja huolellinen

9. Vastaa ytimekkäästi kysymyksiin mitä, miten, milloin, missä, miksi, kenen kanssa ja kenelle

10. Toimita hakemus ajallaan

11. Tee tarvittavat selvitykset ja loppuraportointi ajoissa