Apurahat

Syksyn 2022 apurahahaku on päättynyt. Apurahoja myönnettiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamiseen.

Apurahan saivat: 

 • Haaranen Nia
 • Harju Jonna
 • Huuskonen Sanna
 • Jukkara Anna-Maija
 • Laurinantti Noora
 • Lehtola Hanna
 • Piepponen Jonna
 • Pyötsiä Susanna
 • Salonen Laura
 • Tapani Pilvi
 • Tuupanen Riikka
 • Varha Tanja
 • Viren Henna

Hyvää loppusyksyä ja opiskeluintoa kaikille! Apurahahaku avautuu taas keväällä, seuratkaahan verkkosivuamme ja ilmoituksiamme somessa.


APURAHOJEN MYÖNTÄMINEN

Hakuaika

Vuonna 2023 hakuja avataan ennakkoarvion mukaan huhtikuussa ja syyskuussa, jolloin apurahaa voivat hakea sekä opiskelijat että yhteisöt.

Hakuohjeet

Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö myöntää apurahoja kymenlaaksolaisille tai Kymenlaaksossa opiskeleville aikuisopiskelijoille perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erityisammattitutkinnon suorittamista varten.

Apurahaa haetaan ennalta ilmoitettuina hakuaikoina ja maksetaan pääsääntöisesti puoliksi ennakkona ja puoliksi opintojen päättyessä tutkintotodistus esittämällä. Opiskelijalle myönnettävän apurahan suuruus vaihtelee 300 – 600 euron välillä. Apurahaa voivat hakea aikuisopiskelijat. Jaettavan apurahan kokonaispotin suuruudesta päättää säätiön hallitus vuosittain.

Sivuillamme julkaistavan verkkolomakkeen tietojen lisäksi tarvitaan liitekohtaan vapaamuotoinen hakemus PDF-muotoisena. Tutkintotodistukset, CV:t ym. tarvittavat liitteet pyydetään erikseen niiltä hakijoilta, jotka ovat edelleen mukana apurahojen myönnön viimeisessä vaiheessa.

Apuraha ei ole verollista tuloa opiskelun ja kulujen kattamisen osalta. Säätiöltä tai rahastolta, sekä esim. rekisteröidyltä yhdistykseltä saadut stipendit, opintoapurahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin verovelvollisen verovuonna 2022 saamien kaikkien stipendien, muiden apurahojen, opintorahojen ja palkintojen yhteenlaskettu määrä ylittää kulujen vähentämisen jälkeen 24.761,09 euroa (1.6.2022 alkaen).

Myöntämisen perusteet ja määrät päätetään vuosittain. Samalle henkilölle voidaan myöntää apuraha kerran viidessä vuodessa. Hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa. Hakemus tulee lähettää koulutuksen alussa tai viimeistään kuukauden sisällä valmistumisesta.

Vinkkejä apurahahakemuksen tekemiseen

1. Tarkista, että hakijalle asetetut ehdot täyttyvät

2. Tarkista, millaista hakemusta edellytetään

3. Kaikki tarvittavat tiedot tulee täyttää hakemukseen

4. Vastaa kysymyksiin, älä viittaa vain liitteisiin

5. Hakemusta täydennetään tutkintotodistuksilla, CV:llä jne. erikseen pyydettäessä

7. Tarkista, että vapaamuotoinen hakemus on mukana

8. Ole selkeä ja huolellinen

9. Vastaa ytimekkäästi kysymyksiin mitä, miten, milloin, missä, miksi, kenen kanssa ja kenelle, älä jaarittele

10. Toimita hakemus ajallaan

11. Tee tarvittavat selvitykset ja loppuraportointi kunnolla ja ajoissa